Meniny

Dnes 18-01-2018 : Bohdana
Zajtra : Mário,Drahomíra


O nás

Lekár:

MUDr. Vladimír Tomko, nar. 1956, LFUK v Bratislave ukončil 1982, absolvoval

atestáciu zo všeobecnej chirurgie I. a II. stupňa a nadstavbovú atestáciu z

úrazovej chirurgie. Lekársku chirurgickú prax vykonával na lôžkových

oddeleniach v Bratislave v NsP Milosrdní bratia, v bývalej Vojenskej nemocnici v

Bratislave, v nemocnicKi v Malackách, na odd. jednodňovej chirurgie v ŽNsP v

Bratislave. Medzitým absolvoval stážové a hosťovské pobyty na chir. klinike v

Kolíne n/Rýnom, Bochume, Strasburgu a traumatologickej klinike vo Wiedni.

Počas tejto lekárskej praxe zároveň mnoho rokov venuje svoj voľný čas

zdravotnej starostlivosti o vrcholových športovcov/ karate,hádzaná,futbal/ ako aj

výkonnostných a rekreačných športovcov.

Sestra:

Gabriela Kovárová, nar.1972, s 13 ročnou praxou na jednotke

intenzívnej starostlivosti vo vojenskej nemocnici v Bratislave a 4 ročnou praxou

v mestskom centre sociálnych služieb v Modre.